Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro w formie zapytania ofertowego na „Sprzedaż energii elektrycznej”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. Księdza Majora Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie rozpoczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej do budynków szkoły o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro. na rok 2021. Szczegóły zamówienia...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro w formie zapytania ofertowego na „Sprzedaż energii elektrycznej”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. Księdza Majora Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie rozpoczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej do budynków szkoły o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro. Szczegóły zamówienia...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro w trybie zapytania ofertowego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gnieźnie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego „Remont kabin natryskowych zaplecza sanitarnego w budynku sali sportowej” Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. Ks. Mjr Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro w formie zapytania ofertowego na „Sprzedaż energii elektrycznej”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. Księdza Majora Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie rozpoczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej do budynków szkoły o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro. Szczegóły zamówienia...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro w formie zapytania ofertowego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gnieźnie ogłasza rozpoczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na wykonanie „Modernizacji lokalu mieszkalnego na cele oświatowe”

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro w formie zapytania ofertowego na „Sprzedaż energii elektrycznej”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. Księdza Majora Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie rozpoczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej do budynków szkoły o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro. Szczegóły zamówienia...

Informacje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego "Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gnieźnie".

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gnieźnie informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizację elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gnieźnie" w formie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro „Malowanie korytarzy i klatek schodowych II i III piętra oraz sal lekcyjnych nr 16, 22 i 25 w budynku szkoły podstawowej nr 2 w Gnieźnie”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gnieźnie rozpoczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na wykonanie prac malarskich w budynku szkoły według wykazu zawartego SIWZ.